Selecteer een pagina
Vacature
GEZOCHT: Projectmanager Busstallingen

Projectmanager Busstallingen

Techniek – Utrecht – Geplaatst op 17-10-19
Total Split Fee

€ 1500,-

Your share

€ 750,-

Functie omschrijving

De organisatie

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
Een van de doelen van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.

Het project

De huidige busstalling aan de Europalaan huurt de provincie van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht wil op korte termijn de Merwedekanaal zone gaan ontwikkelen. Voor deze ontwikkeling is de huidige busstalling een grote barrière. Gezamenlijk met de gemeente Utrecht is een nieuwe locatie gezocht en gevonden op de Gelderlantlaan: naast de P+R Westraven.

Project Nieuwe busstalling Westraven heeft als doelstelling een toekomstbestendige busstalling te realiseren. Als gevolg van onder andere deze nieuwbouw kan de provincie Utrecht hoogwaardig en betaalbaar openbaar busvervoer voor de komende 30 jaar blijven aanbieden. Samengevat betreft het project het ontwikkelen en doen realiseren van de busstalling en het verhuizen van de huidige busstalling naar de nieuwe busstalling. Het gaat dus om een overwegend utiliteitsproject waarbij het accent ligt op de realisatie van een werkplaats en kantoor.
Het project bevindt zich reeds in de bouwfase waarbij het project in de markt is gezet middels een geïntegreerd contract (UAV-gc). De omgevingsvergunning is inmiddels door de aannemer aangevraagd. De deelopleveringen van het project zijn voorzien op 2 maart 2020 en 7 juli 2020. Voordat de busstalling in gebruik kan worden genomen moeten na de deelopleveringen de niet-nagelvaste installaties geplaatst worden. Dit valt onder de coördinatie-opgave van het project Busstalling Westraven, en onder verantwoordelijkheid van het team OV-Exploitatie van de provincie samen met de vervoerder.

Jouw team

Je komt te werken binnen het team Openbaar Vervoer Projectmanagement, dat werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een aantal grote projecten waaronder de Nieuwe Tramremise, Vernieuwde Regionale Tramlijn en de Nieuwe busstalling Westraven. Er is een vacature ontstaan voor projectmanager van het project Busstaling Westraven. Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel stem je af met de opdrachtgever van het project.
Het project wordt uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context. Het project wordt vanuit een Integraal Project Management team (IPM) aangestuurd, met daarin een Manager Projectbeheersing, Omgevingsmanager, Contractmanager, Technisch Manager en staat onder leiding van de Projectmanager (deze vacature). In het team is ook een projectondersteuner aanwezig.
Het projectteam werkt voornamelijk op de locatie Tramremise in Nieuwegein.

Wat ga je doen

Je bent eindverantwoordelijke van het IPM-team en houdt je bezig met de uitvoering van dit complexe project, waarbij meerdere partijen een rol spelen (zoals gemeente, beheerder, OV-aanbieders) met de provincie als leidende partij. Je treedt op als professioneel vertegenwoordiger van de opdrachtgever de provincie Utrecht.
Het project staat onder grote tijdsdruk. De projectmanager heeft een grote rol in het bijeenhouden en aansturen van het projectteam en betrokken partijen. Daarbij komt dat je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving en dus zorg dient te dragen voor goede interne en externe afstemming en draagvlak bij het uitvoeren van het project.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Uitvoering project Busstalling conform aanbesteding en kaders van de projectopdracht
 • Aansturing IPM team, je coördineert het proces met de projectgroep, je spreekt de projectgroepleden hierop aan en stuurt waar nodig tijdig bij.
 • Voorzitten van het projectteamoverleg en eventuele begeleidingsgroepen (samengesteld uit stakeholders van het project)
 • Je fungeert als secretaris van het bestuurlijk overleg (tussen provincie en gemeente) en verzorgt daarbij de verslaglegging van het overleg
 • Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van concrete projectresultaten met voldoende intern en extern draagvlak.
 • Je organiseert toezicht conform de systeemgerichte contractbeheersing behorende bij het geïntegreerde contract (samen met de contractmanager).
 • Je toetst ontwerpen, tekeningen en voorstellen van de opdrachtnemer op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid (in afstemming met je IPM-team).
 • Je stemt af met de toekomstig eigenaar en gebruikers van de busstalling
 • Periodiek afstemmen met Opdrachtgever over de voortgang van de opdracht; Je zorgt voor de rapportages richting de Opdrachtgever en stelt deze ook op (in afstemming met de manager projectbeheersing).
 • Aandragen van noodzakelijke scopewijzigingen en wijzigingen in planning en/of budget richting Opdrachtgever;
 • Het tijdig signaleren van bestuurlijk gevoelige zaken bij opdrachtgever en met de opdrachtgever deze zaken agenderen bij de bestuurlijk opdrachtgever.

Het is een tijdelijke functie
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 november 2019. De looptijd is in eerste instantie tot 31-12-2020 met een optie tot verlenging van twee keer een half jaar. De verwachte tijdbesteding is 16-20 uur per week.

Wie zoeken wij?
We zoeken een projectmanager die zeer resultaatgericht is en doorzettingskracht bezit. Iemand die aantoonbaar uitblinkt in het aansturen van een IPM-team en beschikt over goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent in staat om belangen in te schatten en af te wegen, je bent gericht op samenwerken en bent stevig genoeg om waar nodig te overtuigen.

Overige informatie

Startdatum 28-10-2019
Einddatum 31-12-2020
  Ja, 2 x 6 maanden
16,00

< terug naar vacature overzicht