Selecteer een pagina
Vacature
GEZOCHT: Projectleider programma Krimpenerwaard

Projectleider programma Krimpenerwaard

Zakelijke dienstverlening – Den Haag – Geplaatst op 17-10-19
Total Split Fee

€ 3000,-

Your share

€ 1500,-

Functie omschrijving

Afdeling Projecten en Programma’s

De afdeling Projecten en Programma’s draagt bij aan het aantrekkelijk, bereikbaar en veilig maken en houden van Zuid-Holland. Wij realiseren dit door op projectmatige wijze ingrepen te doen in zowel de fysieke als de ruimtelijke leefomgeving. Binnen de afdeling Projecten en programma’s bestaat de ‘eenheid’ Programmabureau Veenweiden dat het programma Veenweiden realiseert en beheert en de projecten behorend bij dat programma naar uitvoering brengt; in opdracht van een regionale stuurgroep.

Omschrijving van de opdracht

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard (inrichting 2250 ha natuur, ca. 95 miljoen euro) bevindt zich in een overgangsfase tussen planvorming en uitvoering. Dit betekent enerzijds dat er nog diverse werkzaamheden spelen die te maken hebben met het definitief worden van b.v. bestemmingsplan en peilbesluiten (o.a. beroepstermijnen). Anderzijds spelen de voorbereidingen om tot realisatie van de natuurinrichting te komen. Dit vraagt het opstellen van goede praktische inrichtingsplannen waarbij ook het toekomstige beheer van groot belang is. Naast de projectleiders speelt de programmamanager hierbij een belangrijke rol zowel in de interne afstemming als in de afstemming met partijen als provincie, gemeente, hoogheemraadschap, natuur beherende instanties, agrariërs en particulieren. De projectleider ondersteunt en adviseert de programmamanager hierbij en zal soms optreden als diens plaatsvervanger.

Aangezien uitgangspunt is dat de realisatie zoveel mogelijk door het gebied zelf wordt uitgevoerd wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van zelfrealisatie door agrariërs en particulieren. Dit vraagt op veel vlakken het leveren van maatwerk en het durven maken van keuzen hierin zonder de uiteindelijke doelen uit het oog te verliezen.

Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten

De kandidaat geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan de opdrachtgever.
De kandidaat is in staat om als projectleider één of meer van de projecten in het programma aan te sturen. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht in de rol van coördinator de totstandkoming en afstemming van producten op programmaniveau aan te sturen.

Informatie over de projectomgeving

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard realiseert de opgaven binnen de polder Krimpenerwaard, onder bestuurlijke aansturing van een stuurgroep. In de stuurgroep hebben bestuurlijk vertegenwoordigers van HH Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard zitting. De opgaven aan het programma bevinden zich op de thema’s van (nieuwe) Natuurontwikkeling, Recreatie en Landbouw.

In de realisatie van de projecten vindt veel interactie plaats met vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen: particulier, (agrarisch) ondernemers en natuurbeherende instanties.

Overige Informatie

Startdatum: december 2019
Einddatum: 31 december 2021
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Standplaats: Den Haag en/of Stolwijk

< terug naar vacature overzicht